<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=734517210225103&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CYS en Cider bieden digitale audit oplossing voor zorgsector

In nauwe samenwerking bieden Cider (Center for Infectious Disease Expertise and Research) en CYS een gebruiksvriendelijke technische oplossing aan voor de zorgsector om de besmettingsrisico’s van antibiotica resistente bacteriën te inventariseren en reduceren, de zogenaamde Infectie RIsico Scan (IRIS). Voorheen werd alle data op papier verzameld. Bas Wintermans, arts-microbioloog, vertelt in een interview enthousiast over deze succesvolle methodiek en de vertaling daarvan naar een gebruiksvriendelijke online omgeving door CYS.

Digitaliseren van de papieren IRIS methode

‘In zorginstellingen komen bacteriële infecties regelmatig voor. Verspreiding door veelvuldig persoonlijk contact is erg lastig te voorkomen. Daarnaast is de zorgsector door het frequent gebruik van antibiotica extra gevoelig voor antibioticaresistentie. De IRIS methode brengt de risicofactoren hiervan overzichtelijk in kaart. Zo krijgen we volledig inzicht om op de werkvloer de hygiëne te verbeteren en de verspreiding te verlagen,’ zo licht Bas toe.

Tot op heden werden de risicofactoren via de IRIS methode handmatig op papier verzameld. De methode heeft zich reeds in de praktijk bewezen echter koste dit altijd veel tijd en mankracht en leverde veel papierwerk op. Cider zocht een partner voor het vertalen van deze handmatige IRIS methodiek naar een geautomatiseerde online omgeving om eenvoudig alle benodigde data te verzamelen en te analyseren.

De keuze is uiteindelijk op CYS gevallen omdat ze van origine een onderzoeksbureau zijn en altijd vanuit de behoefte van met name de gebruiker software hebben ontwikkeld. Op basis van hun onderzoeksexpertise zijn er diverse oplossingen aangedragen die de digitale audit vereenvoudigd hebben en waarvan we van tevoren niet hadden bedacht dat deze nodig waren,’ aldus een zeer enthousiaste Bas.

Zo is er een extra oplossing aangedragen om het project te kunnen managen in een managementomgeving. Hier plan je de audits en kun je besmettingsrisico’s en de progressie van de audits eenvoudig overzien. Ook het makkelijk kunnen switchen tussen audits blijkt voor de gebruiker erg efficiënt te werken. Flexibiliteit, het vermogen om zich in te leven in de gebruiker en het snel beantwoorden van supportvragen ziet Bas als een grote toegevoegde waarde.

Lees ook: Hoe CYS meewerkt aan het terugdringen van antibioticaresistentie  

Eind augustus is de eerste uitrol gestart van de digitale IRIS scan in de verpleeghuizen van het Zuyderland. ‘De eerste indruk van gebruikers is zeer positief. Tegen het einde van het jaar verwachten we de eerste resultaten verzameld en geanalyseerd te hebben’, aldus Bas.

Wil je meer weten over onze IRIS oplossing? Neem gerust contact met ons op.

 AFSPRAAK MAKENReacties

Waar kunnen wij je mee helpen?

Je bent in goed gezelschap

  • PGGM
  • Start People
  • Carglass
  • Dela
  • Scholten Awater
  • Mediq