<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=734517210225103&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vertrouwen, daar gaat het om.

Henry Korteweg, IT Specialist CYS

Data security, een serieuze zaak!

SSL

SSL wordt door miljoenen websites gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding, zoals online aankopen, financiële transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden. CYS zet deze bewezen methode in op haar klantomgevingen.

feature-ssl.png
feature-ip-security.png

IP Security

Indien gewenst worden de gegevens en omgeving zo ingericht dat alleen via je eigen interne netwerk jouw data benaderd kan worden.

Account en User Roles

Door rollen slim in te richten zien mensen niet meer dan noodzakelijk. Accounts worden automatisch gemonitord en periodiek vindt een reset plaats van de inloggegevens. Aangezien dit altijd via een e-mail verificatie procedure verloopt worden uit dienst tredende medewerkers vanzelf op non-actief gezet.

feature-role-based-views.png
feature-pdca.png

PDCA

Continu werken wij aan de beveiliging van onze omgeving. Volgens het PDCA principe vinden periodiek controles plaats middels vulnerability checks, PEN-testen en audits. Resultaten van deze testen worden gebruikt om de software te verbeteren en interne procedures aan te scherpen.

Uptime

Onze IT architectuur wordt 24/7 gemonitord. We leveren een 99,8% up-time van onze systemen en omgeving. De data wordt opgeslagen in de meest veilige Microsoft Azure datacenters ter wereld.

feature-uptime.png

Waar kunnen wij je mee helpen?