Begin dit jaar gaven we een webinar over meten en verbeteren medewerkersbetrokkenheid. Naar aanleiding hiervan kregen we veel vragen over het in kaart brengen en veranderen van de bedrijfscultuur. Daarom een blog over dit onderwerp, waarin je kunt lezen hoe je inzicht krijgt in de cultuur van een organisatie en hoe je deze inzichten omzet in verbeteringen.

Het webinar over het meten en verbeteren van medewerkersbetrokkenheid kun je hier terugkijken (in het Engels).

Wat is een bedrijfscultuur?

Laten we eerst kijken naar de betekenis van een organisatiecultuur. 

Definitie

Bedrijfscultuur

De cultuur van een bedrijf is een verzameling van waarden, normen en gedragingen die gedeeld worden door alle medewerkers in de organisatie. Het zijn eigenlijk de ongeschreven regels. 

Gaan we formeel of informeel met elkaar om? Hoe begroeten we elkaar? Is het oké om je leidinggevende tegen te spreken? Wat zijn de werktijden? Allemaal zaken die bijvoorbeeld betrekking hebben op de cultuur.

De cultuur is niet onmiddellijk zichtbaar en wordt aangeleerd. Als deze eenmaal gevestigd is, zullen alle medewerkers zich hier naar gaan gedragen. Uiteraard hebben sommige mensen binnen de organisatie door hun positie of kennis een grotere invloed op de organisatiecultuur dan anderen.

Voorbeeld bedrijfsculturen

We kennen allemaal wel een voorbeeld van bedrijven die ‘het goed doen’, die betrokken medewerkers hebben en een klantgerichte organisatie zijn: Amazon, Coolblue, Netflix, Google, Apple.

Overeenkomsten 

Als we kijken naar de cultuur van deze bedrijven, wordt al snel duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn. Er is vaak een sterke focus op interpersoonlijke relaties en op het vieren van successen en werknemers hebben de vrijheid om zelf te beslissen hoe ze klanten blij willen maken. De cultuur van deze organisaties wordt vaak als volgt gekenmerkt:  

 • klantgericht, eerlijk en open, attent en verrassend;
 • open naar elkaar, zorgzaam, persoonlijk;
 • leren en groeien wordt mogelijk gemaakt;
 • platte organisaties, weinig hiërarchie, veel individuele verantwoordelijkheid.

Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur  

Het veranderen van een bedrijfscultuur is niet gemakkelijk. Net als klantbeleving iets is van de hele organisatie, raakt cultuur ook alle afdelingen en niet alleen de afdeling Human Resources. En omdat het niet onmiddellijk zichtbaar is en het in het DNA van medewerkers zit, is het veranderen van de cultuur niet gemakkelijk.

Cultuurverandering vraagt om het echt begrijpen van de huidige bedrijfscultuur. De eerste stap is dan ook deze onderzoeken, in kaart brengen en concreet maken. Op deze manier weet je waar je staat en worden verbeterpunten inzichtelijk. Het helpt om te achterhalen wat er veranderd moet worden om dichter bij je doel te komen.

Bedrijfscultuur in kaart brengen, hoe pak je dat aan?

Maar hoe doe je dat, de bedrijfscultuur in kaart brengen? Waar begin je? Belangrijk is om de dialoog aan te gaan met medewerkers. Ga met ze in gesprek. Wat vinden ze medewerkers van de klantgerichtheid? Wordt er naar elkaar geluisterd? Hoe wordt de hiërarchie ervaren? Op deze manier kom je erachter wat de waarden en normen zijn en hoe mensen zich gedragen.

Zet daar tegenover wat je als organisatie belangrijk vindt, waar je naar toe wilt en wat het doel is. Door dit af te zetten tegen de waarden, normen en gedragingen die je werknemers ervaren, ontstaat er een ‘gap’ en breng je verbeterpunten in kaart.  

Automatisch in kaart brengen

Je kunt natuurlijk iedereen persoonlijk benaderen of steekproefsgewijs per afdeling. Maar om een compleet beeld te krijgen, helpt een feedback tool je om automatisch te onderzoeken hoe medewerkers de cultuur ervaren.

link-between-organizational-culture-and-happy-customers-featuredDoe dit wel op regelmatige basis en niet eenmalig. Continu in gesprek blijven is een must als je de organisatiecultuur wilt veranderen. Meet regelmatig waar je staat, analyseer, verbeter en meet dan weer om te achterhalen of de doorgevoerde verbeterpunten ook daadwerkelijk effect hebben. Een continu proces is een voorwaarde voor om de bedrijfscultuur te kunnen verbeteren.

Vijf tips voor het meten en verbeteren van de cultuur

 1. Vind het wiel niet opnieuw uit. Bedrijven besteden veel tijd aan het opzetten van cultuuronderzoeken. Kies voor bestaande slimme onderzoeken die zich hebben bewezen. Hier kun je van leren en het bespaart jou een hoop tijd.
 2. Maak er een continu proces van en neem de juiste beslissingen op basis van continu inzicht in de bedrijfscultuur. Dat kan alleen als je het automatiseert. Door doorlopend geautomatiseerd de cultuur in kaart te brengen, weet je op ieder moment hoe je organisatie ervoor staat en wat eventuele verbeterpunten zijn.
 3. Maak het gemakkelijk en leuk voor medewerkers. Schotel ze geen lange vragenlijsten voor, maar slechts een paar vragen per keer, en met bijvoorbeeld een mobiele app wordt het makkelijker om vragen te beantwoorden, zeker voor medewerkers die niet de hele dag achter de computer zitten.
 4. Pak door na verkregen inzichten. Zorg dat in één oogopslag duidelijk is op welke punten je als organisatie goed scoort en waar verbeterpunten liggen. Op basis van deze informatie kun je op strategisch, operationeel en individueel niveau structureel verbeterpunten doorvoeren.
 5. Zorg dat je rapportages met inzichten altijd up to date zijn met de laatste gegevens en inzichten over de organisatiecultuur. In de snelle wereld waarin we vandaag leven kom je niet meer weg met verouderde gegevens.

Voorbeeld vragenlijst Culture Scan

Een voorbeeld om medewerkers te vragen hoe ze de bedrijfscultuur ervaren, is de eXperience Culture Scan, één van de Voice of Employees programma’s van CYS.

Achtergrond

De eXperience Culture Scan is afgeleid van het Service Excellence Model. Dit model omvat negen organisatie-elementen die de aspecten beschrijven van de bedrijfsvoering die van invloed zijn op het bieden van uitzonderlijke klantbeleving. Eén van deze negen organisatie-elementen is ‘cultuur’.

Hoe werkt het?

De eXperience Culture Scan vraagt medewerkers hun mening over de organisatiecultuur. De scan is opgebouwd uit 48 stellingen, gegroepeerd in 16 subcategorieën en vier hoofdcategorieën.

main-areas-culture-scanDe vier hoofdcategorieën hebben ieder betrekking op één aspect van de cultuur, die wereldwijde koplopers op het gebied van medewerkersbetrokkenheid en klantbeleving gemeen hebben:

 • We waarderen onze klanten
 • We waarderen elkaar
 • We waarderen leren en groeien
 • We waarderen leiderschap

Door medewerkers te vragen in hoeverre zij het eens zijn met de stellingen, krijg je een beeld van hoe ver de organisatie is verwijderd van de ‘ideale bedrijfscultuur’.

Voorbeelden van stellingen 

 1. Onze medewerkers delen een sterke persoonlijke band met elkaar
 2. Ons bedrijf maakt optimaal gebruik van talenten en creativiteit van medewerkers
 3. In ons bedrijf tellen de persoonlijkheid en talenten van elke individu

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat medewerkers alle stellingen in één keer voorgeschoteld krijgen. Je bepaalt zelf hoe vaak, bijvoorbeeld één keer per week, en hoe veel stellingen per keer. De software onthoudt zelf wie welke stellingen heeft beantwoord zodat je na een paar maanden een compleet beeld hebt van de organisatiecultuur en waar er wat te verbeteren valt.

Employee Energy Pulse

Hoe gaat het met jou?

De eXperience Culture Scan brengt in kaart hoe medewerkers de organisatie zien. Hoe het met de medewerkers zelf gaat, kun je in kaart brengen met de Employee Energy Pulse (EEP). De EEP meet de energiebalans van medewerkers: waar krijgen ze wel en geen energie van en waarom? Daarbij ligt de focus op factoren die medewerkers intrinsiek motiveren. Door deze twee te combineren, krijg je een nog completer beeld.

Samenvatting

In deze blog heb je kunnen lezen wat een bedrijfscultuur is, hoe je deze in kaart kunt brengen en tips voor het verbeteren ervan. Wil je advies over het in kaart brengen van jouw bedrijfscultuur? Plan dan een gratis adviesgesprek in.

import_contacts Whitepaper

Meer lezen over de eXperience Culture Scan?

Lees in deze product whitepaper alles over de eXperience Culture Scan van CYS. Wat is het en hoe werkt het precies? Hoe wordt het onderzoek gepland en wat zijn de resultaten voor jouw organisatie?

Download whitepaper

Vergelijkbaar nieuws

Nieuws

Taco’s favoriete feature: Infographics

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan veel gave features, die we graag met je delen. In deze blog de favoriete feature van Taco: Infographics....

Lees meer

Nieuws

Birgit’s favoriete feature: Vragenlijst tool

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan veel gave features, die we graag met je delen. In deze blog de favoriete feature van Birgit: de Intuïtieve...

Lees meer