Deze blog gaat over twee belangrijke voorwaarden voor het succesvol verbeteren van je kwaliteit. Voor het bewaken en verbeteren van de vele kwaliteitsaspecten binnen de organisatie is niet alleen de kwaliteitsmanager verantwoordelijk. Ook is sturen op basis van maandelijkse of jaarlijkse metingen en analyses niet voldoende. 

Alle organisatielagen aan boord

In de vorige blog zijn we dieper in gegaan op Experience Management. Deze integrale benadering vraagt iets van je kwaliteitssysteem. Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle kwaliteitsverbeteringen is dat de hele organisatie actief betrokken moet zijn. CYS adviseert vooraf alle organisatielagen te betrekken bij de juiste implementatie van Experience Management. Want de organisatie moet op zo’n manier ingericht zijn dat je continu verbeteringen kunt doorvoeren op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. En door de hele organisatie heen, van marketing tot productie.

Strategisch

Staat het meten en verbeteren van kwaliteit dagelijks op de agenda bij het management? Zorg dat beslissingen van het management worden genomen op basis van de juiste data.

Tactisch

Haal gericht kwaliteitsinformatie op per winkel, vestiging of ander bedrijfsonderdeel en koppel interne data terug om bij te sturen. Beschikbaarheid over de actuele stand van zaken, in alle lagen is cruciaal. Zorg dat mensen in je organisatie hun kostbare tijd besteden aan de juiste zaken.

Operationeel

Een data-driven organisatie verbetert dagelijks de kwaliteit. Zorg dat medewerkers zowel betrokken worden bij het verzamelen van data, als bij de resultaten en het invoeren van verbeteringen.

Kwaliteit managen is een continu proces

Het is cruciaal op alle drie de gebieden (klant, medewerker en business) de juiste kwaliteitsmetingen te hebben ingericht, als basis voor Experience Management. Samen met de rest van de organisatie pak je daarna de probleemgebieden aan, en verbeter je structureel de prestaties van het bedrijf. Zo draag je continu bij aan tevreden klanten, betrokken medewerkers en een gezond bedrijf. Samengevat komt het neer op vier heldere stappen: Meten, Analyseren, Activeren en Motiveren.

experience-management-loop-NL

  1. Meten > Verricht je kwaliteitsmetingen continu en geautomatiseerd.
  2. Analyseren > Zorg ervoor dat in één oogopslag inzichtelijk is wat de verbeterpunten zijn.
  3. Activeren > Deel resultaten intern, visueel aantrekkelijk en realtime.
  4. Motiveren > Help medewerkers om verbeteringen te realiseren.


In de volgende blogs gaan we dieper in op bovenstaande stappen. Wil je nu al starten met het verbeteren van kwaliteit? Download dan hieronder het e-book 'Superslim kwaliteit meten en verbeteren'. 

import_contacts E-book

Download 'Superslim kwaliteit meten en verbeteren'

Hoe verricht je continu en geautomatiseerd kwaliteitsmetingen? Hoe zorg je ervoor dat in één oogopslag inzichtelijk is wat de verbeterpunten zijn? En hoe help je medewerkers om verbeteringen te realiseren? Dat lees je in dit gratis e-book.

Download gratis e-book

Vergelijkbaar nieuws

Nieuws

Total Quality Management, wat is het en hoe wordt het een succes?

Eerder dit jaar was er veel belangstelling voor ons webinar over het digitaliseren van kwaliteitsmanagement. In deze blog een samenvatting, waarin je alles...

Lees meer

Nieuws

Succesvolle ISO audit voor CYS

Wij zijn enorm trots dat CYS de jaarlijkse ISO audit succesvol heeft afgerond. Tijdens de audit werd ISO 27001 getoetst, waarmee we hebben aangetoond dat...

Lees meer

Nieuws

Haal meer uit je ISO-audit met de software van CYS

In dit derde en laatste deel van de blogserie over ISO laten we zien hoe je met de software van CYS je ISO-audit naar een hoger niveau tilt. Zes van onze...

Lees meer