Werkgeluk model levert ParaDIGMA groep concrete inzichten op

Logo van paraDIGMA groep

De uitdaging

paraDIGMA groep is een innovatieve en trendsettende groep van samenwerkende bedrijven met expertise op alle deelgebieden van duurzame inzetbaarheid. Van oplossingen voor verzuim, vitaliteitsbeleid of strategische personeelsbeleid tot re-integratievraagstukken, psychische- of fysieke begeleiding, opleiding en ontwikkeling.

ParaDIGMA groep is enorm aan het groeien, waardoor de dynamiek binnen de organisatie is veranderd. Daarom wil de groep weten wat de groei met haar medewerkers doet en welke onderwerpen bij de medewerkers spelen. Om dit te achterhalen, wil de groep een medewerkerstevredenheidsonderzoek opzetten.

De oplossing

ParaDIGMA groep heeft voor het werkgeluk model van SpringX gekozen, omdat het de verantwoordelijkheid voor het werkgeluk van een medewerker bij de werkgever én werknemer legt. Om het onderzoek in goede banen te leiden, werd een werkgroep van vijf collega’s samengesteld. In de werkgroep werden verschillende bedrijfsonderdelen en functies vertegenwoordigd. Ook de OR maakte onderdeel uit van de werkgroep.

In het onderzoek is het werkgeluk op twee manieren gemeten:

  1. Medewerkers wordt gevraagd hoe gelukkig zij in hun werk zijn. Medewerkers beantwoorden deze vraag met een cijfer van 0 t/m 10 en beschrijven daarna wat hen gelukkig dan wel ongelukkig maakt.
  2. Medewerkers krijgen een aantal stellingen voorgelegd, waarmee wordt achterhaald over welke factoren medewerkers wel of niet gelukkig zijn.

SpringX heeft het onderzoek in het onderzoeksplatform van CYS gebouwd. Vanuit het platform hebben alle medewerkers een persoonlijke uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek.

Het resultaat

De resultaten zijn gepresenteerd in een actionable rapportage: het is meteen duidelijk welke factoren behouden en/of versterkt moeten worden en waar verbetering nodig is. Daarnaast heeft SpringX de resultaten schriftelijk en mondeling helder en richtinggevend gepresenteerd aan de directie en werkgroep. De resultaten zijn, zowel schriftelijk als via presentaties, met alle medewerkers gedeeld.

Het onderzoek was voor ParaDIGMA groep niet alleen een bevestiging van wat zij al wisten, maar heeft alles concreter en specifieker gemaakt. Daardoor was direct duidelijk met welke zaken en organisatieonderdelen de groep als eerste aan de slag moest. Bovendien hielp het onderzoek de HR-afdeling om bepaalde onderwerpen en issues onder de aandacht te brengen.

Op dit moment worden de belangrijkste zaken uit het onderzoek aangepakt en worden de eerste verbeteringen geïmplementeerd. Om te zien of de ingezette acties tot meer werkgeluk bij medewerkers hebben geleid, wordt een vervolgmeting uitgevoerd. ParaDIGMA groep overweegt om het werkgeluk continue te meten. Door de samenwerking en het onderzoek is de HR-afdeling ervan overtuigd dat je werkgeluk niet eenmalig maar continu moet meten.

Terug naar alle succesverhalen

Make every experience count

Wil jij actionable insights om het werkgeluk te verbeteren?

Boek een demo
Neem contact op