Categories: WerkgelukPublished On: 7 september 2022
Een werkgelukkige medewerker aan het werk.

1. Organisatie

Met organisatie bedoelen we onder andere de the good cause waar de organisatie al dan niet voor staat en gaat. Waarom is de organisatie opgericht en sluit dit aan bij wat de medewerker belangrijk vindt? Wat is de visie en strategie van het bedrijf? In welke mate kennen medewerkers de visie en strategie en wordt ernaar gehandeld? Daarnaast maken leiderschap en het contact met collega’s, klanten, leveranciers en andere externe relaties onderdeel uit van het aspect organisatie. 

2. Drijfveren

Je drijfveren zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Het geeft aan wat je beweegt, in het leven en op het werk. Drijfveren zijn dynamisch: door de tijd heen of door ervaringen die je opdoet kunnen ze veranderen. 

Het is belangrijk dat de drijfveren van de medewerker aansluiten bij de inhoud van het werk en de purpose, visie en strategie van de organisatie. Daarnaast spelen de mate waarin een medewerker diens competenties en talenten kwijt kan in het werk en ruimte krijgt en neemt om te groeien een rol. 

3. Verbinding

Mensen zijn sociale wezens: we willen ons graag met anderen en organisaties verbinden en ons daarmee verbonden voelen. Om je met een organisatie te kunnen verbinden, moet er emotionele veiligheid en wederzijds vertrouwen zijn. Medewerkers uiten hun binding met de organisatie veelal door betrokkenheid te tonen. Verbale en non-verbale communicatie speelt hierbij een essentiële rol. 

4. Waardering

Het gevoel gezien te worden en waardering en begrip te krijgen is één van onze basisbehoeftes. Waardering stimuleert medewerkers om hun best te doen en (nieuwe) uitdagingen aan te gaan. Het gaat hierbij niet alleen om primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Waardering gaat ook over naar elkaar luisteren, erkennen van de ander en het geven en ontvangen van feedback met als doel om de ander te laten groeien. 

Dit onderdeel uit het werkgeluk model gaat tevens over zingeving. Onder zingeving verstaan we ‘doen wat ertoe doet en merken dat jij ertoe doet’. Dat geeft een gevoel van voldoening, waardering en vertrouwen. 

5. Vitaliteit

Volgens de Van Dale is de definitie van vitaal ‘voor het leven van groot belang, maar ook: krachtig, energiek’. Vitaliteit betekent dan ook letterlijk levenskracht en draait om de gezonde geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de mens. Daarin zijn de werk- en privésituatie en de balans daartussen essentieel. Een medewerker die vitaal is, heeft meer energie om zijn of haar werk goed te doen. Het zorgt voor hogere productiviteit, betrokkenheid en lager verzuim.

6. Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap gaat over de mate waarin de medewerker zelf invloed kan uitoefenen op diens werk en op de resultaten van de organisatie. Autonomie is daarin belangrijk. Net als flexibiliteit in werktijden en werklocaties. Daarnaast gaat persoonlijk leiderschap over de mate waarin de medewerker regie neemt over diens eigen leven.

Het werkgeluk model – van onderzoek naar inzicht en actie

De 6 factoren uit dit blog resulteren samen in een gelukkige of ongelukkige medewerker. Onze partner SpringX heeft een meting ontwikkeld waarmee zij inzicht kan geven in het werkgeluk van medewerkers. In combinatie met ons onderzoeksplatform wordt data over het ervaren werkgeluk onderzocht en verzameld. Volledig automatisch worden analyses gemaakt om tot de juiste inzichten te komen. 

Die inzichten worden gepresenteerd in een actionable rapportage: in één oogopslag is duidelijk welke zaken behouden/versterkt of verbeterd moet worden. Lees hier wat het meten van werkgeluk ParaDIGMA groep concretere inzichten opleverde

Werkgeluk

Meer weten over werkgeluk?

SpringX en CYS hebben de handen ineen geslagen, zodat jij eenvoudig aan de slag kunt met het meten, monitoren en verbeteren van het werkgeluk. SpringX ontwikkelde een werkgeluk model dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Op deze pagina lees je meer over onze samenwerking. Wil je meer weten over werkgeluk of heb je een (inhoudelijke) vraag aan onze specialisten? Meld je aan voor het webinar of zoek de verdieping op tijdens een lunchsessie.

Make every experience count

Zorg vandaag nog dat elke ervaring ertoe doet.

Demo aanvragen
Contact opnemen

Vergelijkbare blogs

BEKIJK ALLE BLOGS