Wat is de bedrijfscultuur?

Laten we eerst eens kijken naar de betekenis van een bedrijfscultuur.

Definitie: Bedrijfscultuur

De cultuur van een bedrijf is een combinatie van waarden, normen en gedragingen die door alle werknemers binnen de organisatie worden gedeeld. Het zijn ongeschreven regels. Spreken we elkaar formeel of informeel aan? Hoe begroeten wij? Is het oké om een ​​manager tegen te spreken? Wat zijn de werktijden? Alle zaken die met cultuur te maken hebben.

De cultuur is niet direct zichtbaar en is aangeleerd. Als het eenmaal is vastgesteld, zullen alle medewerkers zich dienovereenkomstig gedragen. Het spreekt voor zich dat sommige mensen binnen de organisatie vanwege hun positie of kennis een grotere invloed hebben op de bedrijfscultuur.

Voorbeelden van bedrijfscultuur

We kennen allemaal voorbeelden van organisaties die zich hebben weten te onderscheiden van de concurrentie door ‘het goed te doen’, de mondiale koplopers op het gebied van medewerkersbetrokkenheid en klantbeleving: Amazon, Coolblue, Netflix, Google, Apple.

Overeenkomsten

Als we naar de cultuur van deze bedrijven kijken, wordt het al snel duidelijk dat er overeenkomsten te vinden zijn in culturele aspecten. Vaak is er een sterke focus op interpersoonlijke relaties en op het vieren van successen. Medewerkers hebben de vrijheid om voor eigen rekening te handelen als het gaat om het blij maken van klanten. Dit soort bedrijfscultuur wordt vaak gekarakteriseerd als:

 • Klantgericht, eerlijk en open, attent en verrassend;
 • Open voor elkaar, zorgzaam, persoonlijk;
 • Leren en groeien wordt mogelijk gemaakt;
 • Platte organisaties, weinig hiërarchie, veel individuele verantwoordelijkheid.

Om een ​​bedrijfscultuur in kaart te brengen en te veranderen

Het veranderen van de bedrijfscultuur is niet eenvoudig. Net als klantbeleving is dit iets dat de hele organisatie aangaat. Cultuur heeft invloed op alle afdelingen, en niet alleen op de afdeling Human Resources. En omdat het niet direct zichtbaar is en in het DNA van medewerkers zit, is het niet eenvoudig om de cultuur te veranderen.

Cultuurverandering vereist een echt begrip van de hedendaagse bedrijfscultuur. De eerste stap is om het te onderzoeken, in kaart te brengen en tastbaar te maken. Verbeteringen worden zichtbaar en het helpt om te identificeren wat er veranderd moet worden om dichter bij je doel te komen.

Bedrijfscultuur in kaart brengen, hoe pak je dat aan?

Maar hoe breng je de bedrijfscultuur in kaart? Waar begin je? Het is belangrijk om de dialoog met medewerkers aan te gaan. Spreek met hen. Wat vinden zij van klantgerichtheid? Luisteren ze naar elkaar? Hoe wordt de hiërarchie ervaren? Zo kom je erachter wat de waarden en normen zijn en hoe mensen zich gedragen.

Zet daar tegenover wat jij als organisatie belangrijk vindt, waar je naartoe wilt en wat het doel is. Door dit te vergelijken met de waarden, normen en gedragingen die uw medewerkers ervaren, creëert u een ‘gat’ en identificeert u verbeterpunten.

Automatische toewijzing

Uiteraard kun je iedereen persoonlijk of willekeurig per afdeling spreken. Maar om een ​​compleet beeld te krijgen, helpt een feedbacktool je om automatisch te meten hoe medewerkers de cultuur ervaren.

Doe dit regelmatig en niet slechts één keer. Een continu gesprek is een must als je de bedrijfscultuur wilt veranderen. Meet regelmatig de feitelijke situatie, analyseer, verbeter en meet vervolgens opnieuw om erachter te komen of de doorgevoerde verbeteringen effect hebben. Om de bedrijfscultuur te kunnen verbeteren is een continu proces een voorwaarde.

Vijf tips voor het meten en verbeteren van de bedrijfscultuur

 1. Je moet het wiel niet opnieuw uitvinden. Bedrijven besteden veel tijd aan het opzetten van culturele onderzoeksmethoden. Kies voor bestaande programma’s die zichzelf al hebben bewezen. Het bespaart je veel tijd en je kunt ervan leren.
 2. Maak er een continu proces van en neem de juiste beslissingen op basis van continu inzicht in de bedrijfscultuur. Dit kan alleen als je het automatiseert. Door de cultuur continu geautomatiseerd in kaart te brengen, weet u op ieder moment hoe uw organisatie ervoor staat en waar u verbetering kunt aanbrengen.
 3. Maak het gemakkelijk en leuk. Bied werknemers geen lange vragenlijsten aan, slechts een paar vragen tegelijk. Met bijvoorbeeld een mobiele app wordt het makkelijker om vragen te beantwoorden, vooral voor medewerkers die niet de hele dag achter de computer zitten.
 4. Ga door na verkregen inzichten. Zorg ervoor dat in één oogopslag duidelijk is op welke punten je als organisatie goed scoort en waar er verbeterpunten zijn. Op basis van deze informatie kun je structurele verbeteringen doorvoeren op strategisch, operationeel en individueel niveau.
 5. Zorg ervoor dat uw rapporten met inzichten in de bedrijfscultuur altijd up-to-date zijn met de nieuwste gegevens en inzichten. In de snel veranderende wereld waarin we vandaag de dag leven, kom je niet langer weg met verouderde data.

Voorbeeldvragenlijst Cultuurscan

Een voorbeeld van het vragen aan medewerkers hoe zij de bedrijfscultuur ervaren is de eXperience Culture Scan, één van de Voice of Employees programma’s van CYS.

Achtergrond

De eXperience Culture Scan is gebaseerd op het Service Excellence Model. Dit model bestaat uit negen organisatie-elementen die de aspecten van de bedrijfsvoering beschrijven die van invloed zijn op het aanbieden van een belangrijke rol bij het leveren van een uitzonderlijke klantervaring. Eén van deze negen organisatie-elementen is de ‘cultuur’ van een bedrijf.

Hoe werkt het?

De eXperience Culture Scan vraagt ​​uw medewerkers hoe zij de cultuur van hun bedrijf zien. Er zijn 48 enquêtevragen over de bedrijfscultuur, gegroepeerd in 16 subcategorieën en vier hoofdcategorieën. De vier hoofdcategorieën hebben elk betrekking op één aspect van de cultuur die wereldleiders op het gebied van medewerkersbetrokkenheid en klantervaring gemeen hebben:

 • Wij waarderen onze klanten
 • Wij waarderen elkaar
 • Wij waarderen leren en groeien
 • Wij waarderen leiderschap

Door medewerkers te vragen in hoeverre zij het eens zijn met de stellingen, krijg je een idee hoe ver de organisatie verwijderd is van de ‘ideale bedrijfscultuur’.

Voorbeelden van stellingen

 1. Onze medewerkers delen een sterke persoonlijke band met elkaar
 2. Ons bedrijf maakt optimaal gebruik van de talenten en creativiteit van medewerkers
 3. In ons bedrijf tellen de persoonlijkheid en talenten van elk individu

Wij verwachten uiteraard niet dat u al deze uitspraken in één keer aan uw medewerkers vraagt. Je bepaalt zelf hoe vaak, bijvoorbeeld één keer per week, en hoeveel stellingen tegelijk. De software onthoudt wie welke stellingen heeft beantwoord, zodat je na een paar maanden een compleet beeld hebt van de bedrijfscultuur en waar ruimte is voor verbetering.

Samenvatting

In deze blog heb je kunnen lezen wat een bedrijfscultuur is, hoe je deze in kaart kunt brengen en tips om deze te verbeteren. Wilt u advies over het in kaart brengen van uw bedrijfscultuur? Plan dan een gratis adviesgesprek in.

Make every experience count

Zorg vandaag nog dat elke ervaring ertoe doet.

Contact - Dutch

"(Vereist)" indicates required fields

Naam(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.